Skip to content

Op 13 februari 1985 is de vereniging voor Warmtebehandelingstechniek (VWT) opgericht. Deze Nederlands-Belgische vereniging heeft tot doel de contacten onderling, de technische voorlichting en de uitwisseling van kennis en ervaring voor warmtebehandelaars te bevorderen en te verzorgen. Bij veel bedrijven en instellingen, actief op het gebied van de warmtebehandeling van metalen en legeringen, bestaat een grote behoefte aan technische voorlichting in combinatie met een bevordering van persoonlijke contacten. Tegen deze achtergrond heeft een initiatiefgroep een Nederlands-Belgische Vereniging voor warmtebehandelingstechniek (VWT) opgericht. Ter aanduiding van de doelstelling van de vereniging kan het volgende uit de statuten worden geciteerd:

Bevorderen & verspreiden van kennis

Het bevorderen en verspreiden van kennis op het gebied van de warmtebehandeling aan ferro- en non-ferrometalen in Nederland en België.

Bevorderen van onderlinge contacten

Contacten tussen bedrijven, instellingen en/of personen, die actief zijn in onderzoek en toepassing van warmtebehandelingen.

Belangen behartigen van leden

Het verzorgen en intensiveren van contacten met derden, zowel nationaal als international, en het behartigen van de belangen der leden.

De vereniging VWT richt zich nadrukkelijk op Nederland en België

De vereniging richt zich nadrukkelijk op Nederland en België. De bijeenkomsten worden vrijwel om en om in Nederland en België gehouden. Op het ogenblik bestaat de vereniging voor ruwweg een derde deel uit Belgische leden. De VWT heeft zich als blijvend zelfstandige vereniging aangesloten bij de Bond voor Materialenkennis in een federatieve constructie die tegen gereduceerd tarief aan bijeenkomsten van andere verenigingen of secties die bij de BvM aangesloten zijn kunnen deelnemen. De VWT onderhoudt goede contacten met o.a. de “Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV)”, “Arbeitsgemeinschaft für Wärmebehandlung und Werkstofftechnik (AWT)” en de “American Society of Materials (ASM)”. De VWT is ook (mede)organisator en/of sponsor van internationale congressen op haar gebied.

Back To Top